click to enable zoom
Searching...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
Advanced Search
More Search Options
We found 0 results. View results
Advanced Search
More Search Options
we found 0 results

Login to save search and you will receive an email notification when new properties matching your search will be published.

விற்பனைக்கு

பெரிய பரந்தனில் அரைக்கும் ஆலையுடன் சிறிய வீட...

LKR 28,000,000
பெரிய பரந்தனில் அரைக்கும் ஆலையுடன் சிறிய வீட்டுடன் கூடிய கடை விற்பனைக்கு 🏠 🏔👇 🎯நில அளவு – 8 பரப்பு இக் காணியி [more]
பெரிய பரந்தனில் அரைக்கும் ஆலையுடன் சிறிய வீட்டுடன் கூடிய கடை விற்பனைக்கு 🏠 🏔👇 🎯நில அளவு – 8 பரப்பு இக் காணியி [more]
விற்பனைக்கு

கீரிமலை வீதி பண்டத்தரிப்பில் காணி விற்பனைக்க...

LKR 21,600,000
கீரிமலை வீதி பண்டத்தரிப்பில் காணி விற்பனைக்கு உள்ளது 🏔👇. 🎯நில அளவு – 27 பரப்பு. இக் காணியில் ◼ 2 குழாய்க்கிணறு 🌱வயல [more]
கீரிமலை வீதி பண்டத்தரிப்பில் காணி விற்பனைக்கு உள்ளது 🏔👇. 🎯நில அளவு – 27 பரப்பு. இக் காணியில் ◼ 2 குழாய்க்கிணறு 🌱வயல [more]
விற்பனைக்கு

கீரிமலை வீதி பண்டத்தரிப்பில் காணி விற்பனைக்க...

LKR 21
கீரிமலை வீதி பண்டத்தரிப்பில் காணி விற்பனைக்கு உள்ளது 🏔👇. 🎯நில அளவு – 27 பரப்பு. இக் காணியில் ◼ 2 குழாய்க்கிணற [more]
கீரிமலை வீதி பண்டத்தரிப்பில் காணி விற்பனைக்கு உள்ளது 🏔👇. 🎯நில அளவு – 27 பரப்பு. இக் காணியில் ◼ 2 குழாய்க்கிணற [more]
விற்பனைக்கு

புன்னாலைக்கட்டுவன் சந்திக்கு அண்மையாக அச்செழ...

LKR 5,500,000
புன்னாலைக்கட்டுவன் சந்திக்கு அண்மையாக அச்செழு வீதியில் (நீர்வேலி குறுக்கு வீதி) காணி விற்பனைக்கு. 🏔👇 🎯நில அளவு – 3 [more]
புன்னாலைக்கட்டுவன் சந்திக்கு அண்மையாக அச்செழு வீதியில் (நீர்வேலி குறுக்கு வீதி) காணி விற்பனைக்கு. 🏔👇 🎯நில அளவு – 3 [more]
விற்பனைக்கு

மானிப்பாய் கட்டுடை சந்தியில் இருந்து 500மீற்...

LKR 25,000,000
மானிப்பாய் கட்டுடை சந்தியில் இருந்து 500மீற்றர் தூரத்தில் அழகிய வீடு விற்பனைக்கு . 🏘👇 🎯 நில அளவு – 7 பரப்பும் 16.96 [more]
மானிப்பாய் கட்டுடை சந்தியில் இருந்து 500மீற்றர் தூரத்தில் அழகிய வீடு விற்பனைக்கு . 🏘👇 🎯 நில அளவு – 7 பரப்பும் 16.96 [more]
விற்பனைக்கு

பலாலி றோட் ஊரெழுவில் இருந்து 700மீற்றர் தூரத...

LKR 38
பலாலி றோட் ஊரெழுவில் இருந்து 700மீற்றர் தூரத்தில் அழகிய வீடு விற்பனைக்கு அழகிய வீடு . 🏘👇 🎯 நில அளவு – 12 பரப்பு 🏘 ப [more]
பலாலி றோட் ஊரெழுவில் இருந்து 700மீற்றர் தூரத்தில் அழகிய வீடு விற்பனைக்கு அழகிய வீடு . 🏘👇 🎯 நில அளவு – 12 பரப்பு 🏘 ப [more]
விற்பனைக்கு

அராலி வட்டுக்கோட்டையில் வீட்டுடன் காணி விற்ப...

LKR 4,200,000
அராலி வட்டுக்கோட்டையில் வீட்டுடன் காணி விற்பனைக்கு 🌄🏠👇 🎯நில அளவு – 3 பரப்பும், 11.07 குழி 🔸 641.25 சதுர அடி இ [more]
அராலி வட்டுக்கோட்டையில் வீட்டுடன் காணி விற்பனைக்கு 🌄🏠👇 🎯நில அளவு – 3 பரப்பும், 11.07 குழி 🔸 641.25 சதுர அடி இ [more]
விற்பனைக்கு

ஆறுகால்மடத்தில் காணி விற்பனைக்கு

LKR 1,500,000
ஆறுகால்மடத்தில் காணி விற்பனைக்கு . 🌄👇 🎯நில அளவு – 1 பரப்பு 🔹 குடியிருப்புக்கு மிகவும் பொருத்தமானது. 🔹 சிறந்த சூழல். [more]
ஆறுகால்மடத்தில் காணி விற்பனைக்கு . 🌄👇 🎯நில அளவு – 1 பரப்பு 🔹 குடியிருப்புக்கு மிகவும் பொருத்தமானது. 🔹 சிறந்த சூழல். [more]
விற்பனைக்கு

இயக்கச்சியில் காணி விற்பனைக்கு

LKR 3,500,000
இயக்கச்சியில் காணி விற்பனைக்கு. 🌄👇 🎯நில அளவு – 20 பரப்பு இக் காணியில் ◾ 9 பனைகள் 🔹 குடியிருப்புக்கு மிகவும் பொருத்த [more]
இயக்கச்சியில் காணி விற்பனைக்கு. 🌄👇 🎯நில அளவு – 20 பரப்பு இக் காணியில் ◾ 9 பனைகள் 🔹 குடியிருப்புக்கு மிகவும் பொருத்த [more]
விற்பனைக்கு

சுன்னாகத்தில் வீட்டுடன் காணி விற்பனைக்கு

LKR 6,500,000
சுன்னாகத்தில் வீட்டுடன் காணி விற்பனைக்கு . 🌄🏠👇 🎯நில அளவு – 2 3/4 பரப்பு இவ் வீட்டில் ◾ 1 ஹால் ◾ 2 அறைகள் ◾ 1 சமையலற [more]
சுன்னாகத்தில் வீட்டுடன் காணி விற்பனைக்கு . 🌄🏠👇 🎯நில அளவு – 2 3/4 பரப்பு இவ் வீட்டில் ◾ 1 ஹால் ◾ 2 அறைகள் ◾ 1 சமையலற [more]
விற்பனைக்கு

வட்டுக்கோட்டையில் காணி விற்பனைக்கு உள்ளது

LKR 2,800,000
வட்டுக்கோட்டையில் காணி விற்பனைக்கு உள்ளது 🏔👇. 🎯நில அளவு – 2 பரப்பும் 9 குழியும். இக் காணியில் ◼ கிணறு 🔹 குடிய [more]
வட்டுக்கோட்டையில் காணி விற்பனைக்கு உள்ளது 🏔👇. 🎯நில அளவு – 2 பரப்பும் 9 குழியும். இக் காணியில் ◼ கிணறு 🔹 குடிய [more]
விற்பனைக்கு

உடுவிலில் பழைய வீட்டுடன் கோழிப்பண்ணை விற்பனை...

LKR 69,000,000
உடுவிலில் பழைய வீட்டுடன் கோழிப்பண்ணை விற்பனைக்கு. 🐓🏡🐓👇 🎯 நில அளவு – 13 1/2 பரப்பு இக் காணியில் 🌳 50 தென்னை மரங்கள் [more]
உடுவிலில் பழைய வீட்டுடன் கோழிப்பண்ணை விற்பனைக்கு. 🐓🏡🐓👇 🎯 நில அளவு – 13 1/2 பரப்பு இக் காணியில் 🌳 50 தென்னை மரங்கள் [more]
விற்பனைக்கு

நுணாவிலில் வீட்டுடன்  காணி விற்பனைக்கு.

LKR 6,600,000
நுணாவிலில் வீட்டுடன்  காணி விற்பனைக்கு. 🏠👇   🎯 நில அளவு – 2.5 பரப்பு   இவ் வீட்டில் ◾ 2 அறைகள் ◾ 1 குளியல [more]
நுணாவிலில் வீட்டுடன்  காணி விற்பனைக்கு. 🏠👇   🎯 நில அளவு – 2.5 பரப்பு   இவ் வீட்டில் ◾ 2 அறைகள் ◾ 1 குளியல [more]
விற்பனைக்கு

கொக்குவில் கிழக்கு புதிய பெற்றோல் நிலையத்திற...

LKR 25,000,000
கொக்குவில் கிழக்கு புதிய பெற்றோல் நிலையத்திற்கு அருகில் காணி விற்பனைக்கு. 🏔👇 🎯நில அளவு – 5 பரப்பு 🟡 12 அடிப்ப [more]
கொக்குவில் கிழக்கு புதிய பெற்றோல் நிலையத்திற்கு அருகில் காணி விற்பனைக்கு. 🏔👇 🎯நில அளவு – 5 பரப்பு 🟡 12 அடிப்ப [more]
விற்பனைக்கு

நிலாவெளி கடற்கரை வீதியில் காணி விற்பனைக்கு. ...

LKR 12,000,000
நிலாவெளி கடற்கரை வீதியில் காணி விற்பனைக்கு. 🏔👇 🎯நில அளவு – 04 பரப்பு 🔹குடியிருப்புக்கு மிகவும் பொருத்தமானது. [more]
நிலாவெளி கடற்கரை வீதியில் காணி விற்பனைக்கு. 🏔👇 🎯நில அளவு – 04 பரப்பு 🔹குடியிருப்புக்கு மிகவும் பொருத்தமானது. [more]
விற்பனைக்கு

கொடிகாமத்தில் A 9 வீதி முகப்போடு காணி விற்பன...

LKR 85,000,000
கொடிகாமத்தில் A 9 வீதி முகப்போடு காணி விற்பனைக்கு. 👇 🎯நில அளவு – 50 பரப்பு 🔹 பொருளாதார ரீதியாக பயன்தரக்கூடியத [more]
கொடிகாமத்தில் A 9 வீதி முகப்போடு காணி விற்பனைக்கு. 👇 🎯நில அளவு – 50 பரப்பு 🔹 பொருளாதார ரீதியாக பயன்தரக்கூடியத [more]
விற்பனைக்கு

சுதுமலை மத்திய சனசமூக நிலையத்திற்கு அருகில் ...

LKR 12,000,000
சுதுமலை மத்திய சனசமூக நிலையத்திற்கு அருகில் காணி விற்பனைக்கு உள்ளது 🏔👇. 🎯நில அளவு – 3 பரப்பு இக் காணியில் ◾ 1 [more]
சுதுமலை மத்திய சனசமூக நிலையத்திற்கு அருகில் காணி விற்பனைக்கு உள்ளது 🏔👇. 🎯நில அளவு – 3 பரப்பு இக் காணியில் ◾ 1 [more]
விற்பனைக்கு

எழுதுமட்டுவாழ் தெற்கு இறையில் புதிதாக கட்டப்...

LKR 5,500,000
எழுதுமட்டுவாழ் தெற்கு இறையில் புதிதாக கட்டப்பட்ட சிறிய வீட்டுடன் காணி விற்பனைக்கு 🏠 🏔👇 🎯நில அளவு -6 பரப்பு இவ் வீட் [more]
எழுதுமட்டுவாழ் தெற்கு இறையில் புதிதாக கட்டப்பட்ட சிறிய வீட்டுடன் காணி விற்பனைக்கு 🏠 🏔👇 🎯நில அளவு -6 பரப்பு இவ் வீட் [more]
விற்கப்பட்டு விட்டது

நாவலர் வீதியிலிருந்து (அன்னசத்திர வீதியில்) ...

LKR 48,333,000
நாவலர் வீதியிலிருந்து (அன்னசத்திர வீதியில்) 200 மீ தொலைவில் வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது 🏔👇. 🎯நில அளவு – 3 பரப்பும [more]
நாவலர் வீதியிலிருந்து (அன்னசத்திர வீதியில்) 200 மீ தொலைவில் வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது 🏔👇. 🎯நில அளவு – 3 பரப்பும [more]
விற்பனைக்கு

ஈவினை வீதி புன்னாலைக்கட்டுவனில் வர்த்தகக் கட...

LKR 55,000,000
ஈவினை வீதி புன்னாலைக்கட்டுவனில் வர்த்தகக் கட்டிடத்துடன் வீடும், காணியும் விற்பனைக்கு. 🏔🏢👇 🎯நில அளவு – 16பரப்ப [more]
ஈவினை வீதி புன்னாலைக்கட்டுவனில் வர்த்தகக் கட்டிடத்துடன் வீடும், காணியும் விற்பனைக்கு. 🏔🏢👇 🎯நில அளவு – 16பரப்ப [more]
விற்பனைக்கு

கைதடி கிழக்கில் காணி விற்பனைக்கு

LKR 21,600,000
கைதடி கிழக்கில் காணி விற்பனைக்கு. 🏔👇 🎯நில அளவு – 12 பரப்பு 🔹குடியிருப்புக்கு மிகவும் பொருத்தமானது. 🔹சிறந்த சூ [more]
கைதடி கிழக்கில் காணி விற்பனைக்கு. 🏔👇 🎯நில அளவு – 12 பரப்பு 🔹குடியிருப்புக்கு மிகவும் பொருத்தமானது. 🔹சிறந்த சூ [more]
விற்கப்பட்டு விட்டது

நல்லூர் சங்கிலியன் றோடு, அரசடி வீதியில் வீடு...

LKR 13,000,000
நல்லூர் சங்கிலியன் றோடு, அரச வீதியில் வீடு விற்பனைக்கு. 🏡🌄👇 🎯 நில அளவு – 1 பரப்பும் , 7 குழியும் இவ் வீட்டில் [more]
நல்லூர் சங்கிலியன் றோடு, அரச வீதியில் வீடு விற்பனைக்கு. 🏡🌄👇 🎯 நில அளவு – 1 பரப்பும் , 7 குழியும் இவ் வீட்டில் [more]
விற்பனைக்கு

பண்டத்தரிப்பு சந்தியிலிருந்து 500 மீற்றர் தூ...

LKR 6,300,000
பண்டத்தரிப்பு சந்தியிலிருந்து 500 மீற்றர் தூரத்தில் வீட்டுடன் காணி விற்பனைக்கு (கீரியந்தோட்டம்). 🌄🏠👇 🎯நில அளவு R [more]
பண்டத்தரிப்பு சந்தியிலிருந்து 500 மீற்றர் தூரத்தில் வீட்டுடன் காணி விற்பனைக்கு (கீரியந்தோட்டம்). 🌄🏠👇 🎯நில அளவு R [more]
விற்பனைக்கு

எழுதுமட்டுவாழ் வடக்கில் காணி விற்பனைக்கு

LKR 7,800,000
எழுதுமட்டுவாழ் வடக்கில் காணி விற்பனைக்கு.🌴 🏔👇 🎯நில அளவு – 19 பரப்பும் 9 குழியும் இக் காணியில் 🌴 குழாய்கிணறு 🌴 [more]
எழுதுமட்டுவாழ் வடக்கில் காணி விற்பனைக்கு.🌴 🏔👇 🎯நில அளவு – 19 பரப்பும் 9 குழியும் இக் காணியில் 🌴 குழாய்கிணறு 🌴 [more]
4
விற்பனைக்கு

கைதடியில் தென்னை வளர்ப்புக்கு உகந்த காணி விற...

LKR 10,000,000
🌴கைதடியில் தென்னை வளர்ப்புக்கு உகந்த காணி விற்பனைக்கு.🌴👇 🏕 நில அளவு – 20 பரப்பு 🔹 பொருளாதார ரீதியாக பயன் தரக் [more]
🌴கைதடியில் தென்னை வளர்ப்புக்கு உகந்த காணி விற்பனைக்கு.🌴👇 🏕 நில அளவு – 20 பரப்பு 🔹 பொருளாதார ரீதியாக பயன் தரக் [more]
விற்பனைக்கு

மூளாய் வட்டுகோட்டையில் கோழிப்பண்ணை விற்பனைக்...

LKR 4,500,000
மூளாய் வட்டுகோட்டையில் கோழிப்பண்ணை விற்பனைக்கு உண்டு🐓🐔🐓 நில அளவு – 2பரப்பும் , 5.7 குழியும் அங்கு ;- மூன்று ப [more]
மூளாய் வட்டுகோட்டையில் கோழிப்பண்ணை விற்பனைக்கு உண்டு🐓🐔🐓 நில அளவு – 2பரப்பும் , 5.7 குழியும் அங்கு ;- மூன்று ப [more]
விற்பனைக்கு

வட்டுக்கோட்டை காரைநகர் பிரதான வீதியிலிருந்து...

LKR 8,000,000
வட்டுக்கோட்டை காரைநகர் பிரதான வீதியிலிருந்து 100 மீற்றர் தூரத்தில் நாவலியில் காணி விற்பனைக்கு. 🌄👇   🎯 நில அளவு [more]
வட்டுக்கோட்டை காரைநகர் பிரதான வீதியிலிருந்து 100 மீற்றர் தூரத்தில் நாவலியில் காணி விற்பனைக்கு. 🌄👇   🎯 நில அளவு [more]
விற்பனைக்கு

சங்குவேலியில் காணி விற்பனைக்கு

LKR 5,900,000
சங்குவேலியில் காணி விற்பனைக்கு. 🌄👇 🎯நில அளவு – 3பரப்பும் 5 குழியும் இக் காணியில் ◼ கிணறு 🔹 பொருளாதார ரீதியாக [more]
சங்குவேலியில் காணி விற்பனைக்கு. 🌄👇 🎯நில அளவு – 3பரப்பும் 5 குழியும் இக் காணியில் ◼ கிணறு 🔹 பொருளாதார ரீதியாக [more]
விற்பனைக்கு

கல்வியங்காட்டில் நெற்பரப்பு காணி விற்பனைக்கு

LKR 13,320,000
கல்வியங்காட்டில் நெற்பரப்பு காணி விற்பனைக்கு. 🏞 👇 🏕 நில அளவு – 111 பரப்பு இக் காணியில் ◾ கிணறு 🔹 பொருளாதார ரீ [more]
கல்வியங்காட்டில் நெற்பரப்பு காணி விற்பனைக்கு. 🏞 👇 🏕 நில அளவு – 111 பரப்பு இக் காணியில் ◾ கிணறு 🔹 பொருளாதார ரீ [more]
விற்பனைக்கு

காரைநகரில் புதிய வீடு விற்பனைக்கு

LKR 15,500,000
காரைநகரில் புதிய வீடு விற்பனைக்கு. 🌄🏠👇 🎯நில அளவு – 3 பரப்பு இவ் வீட்டில் 🎗4 அறைகள் 🎗1 சமையலறை 🎗1ஹால் 🎗1 இணைந் [more]
காரைநகரில் புதிய வீடு விற்பனைக்கு. 🌄🏠👇 🎯நில அளவு – 3 பரப்பு இவ் வீட்டில் 🎗4 அறைகள் 🎗1 சமையலறை 🎗1ஹால் 🎗1 இணைந் [more]
  • Reset Password

  • Advanced Search

    More Search Options
  • Mortgage Calculator

Compare Listings