மட்டக்களப்பு

Advanced Search
More Search Options
We found 0 results. View results
Advanced Search
More Search Options
we found 0 results

Properties listed in மட்டக்களப்பு

பொத்துவில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் விசாலமான 0...

LKR 15,000,000
பொத்துவில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் விசாலமான 01 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு. (, சங்கமம் கிராமம், திருக்கோவில்) • சிறந்த சூ [more]
பொத்துவில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் விசாலமான 01 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு. (, சங்கமம் கிராமம், திருக்கோவில்) • சிறந்த சூ [more]

38/1, மட் டகளப்பு ரோசைரா வீதியில் காணி விற்ப...

LKR 14,875,000
38/1, மட் டகளப்பு ரோசைரா வீதியில் காணி விற்பனைக்கு நில அளவு: – 4.2 பரப்பு சிறந்த சூழல், அக்கம், குடியிருப்பு. [more]
38/1, மட் டகளப்பு ரோசைரா வீதியில் காணி விற்பனைக்கு நில அளவு: – 4.2 பரப்பு சிறந்த சூழல், அக்கம், குடியிருப்பு. [more]

கனகர் கிராமம் பொத்துவில் காணி விற்பனைக்கு

LKR 12,000,000
கனகர் கிராமம் பொத்துவில் காணி விற்பனைக்கு நில அளவு –   9.5பரப்பு சிறந்த சூழல், அக்கம், குடியிருப்பு வீடு கட்ட [more]
கனகர் கிராமம் பொத்துவில் காணி விற்பனைக்கு நில அளவு –   9.5பரப்பு சிறந்த சூழல், அக்கம், குடியிருப்பு வீடு கட்ட [more]

கல்குடா, வாழைச்சேனையில் வீட்டுடன் சேர்ந்த கா...

LKR 2,300,000
கல்குடா, வாழைச்சேனையில் வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :- 02பரப்பு இவ் வீட்டில் 02 அறைகள் சமை [more]
கல்குடா, வாழைச்சேனையில் வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :- 02பரப்பு இவ் வீட்டில் 02 அறைகள் சமை [more]

SHOP WITH HOUSE FOR SALE IN BATTICALOA

LKR 9,000,000
Shop with house for sale in Batticaloa Metropolitan area Land size: 3.82 perches It is located in the heart of the [more]
Shop with house for sale in Batticaloa Metropolitan area Land size: 3.82 perches It is located in the heart of the [more]

COMMERCIAL BUILDING FOR SALE IN THANNAMUNAI,...

LKR 6,500,000
COMMERCIAL BUILDING FOR SALE IN THANNAMUNAI, BATTICALOA Location – Thannamunai, Batticaloa (less than a KM fr [more]
COMMERCIAL BUILDING FOR SALE IN THANNAMUNAI, BATTICALOA Location – Thannamunai, Batticaloa (less than a KM fr [more]

Poultry Farm for Sale in Pullumalai, Battica...

LKR 12,000,000
4.5 ACRE POULTRY FARM AND TEAK PLANTATION LAND FOR SALE IN PERIYAPULLUMALAI, BATTICALOA “2017’s Best farm in [more]
4.5 ACRE POULTRY FARM AND TEAK PLANTATION LAND FOR SALE IN PERIYAPULLUMALAI, BATTICALOA “2017’s Best farm in [more]

Compare Listings