மட்டக்களப்பு

Advanced Search
More Search Options
We found 0 results. View results
Advanced Search
More Search Options
we found 0 results

Properties listed in மட்டக்களப்பு

விற்பனைக்கு

மட்டக்கிளப்பு கடற்கரைக்கு அண்மையில் விசாலமான...

LKR 30,000,000
மட்டக்கிளப்பு கடற்கரைக்கு அண்மையில் விசாலமான 03 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு. (695, கடற்கரை வீதி, சங்கமம் கிராமம், திருக [more]
மட்டக்கிளப்பு கடற்கரைக்கு அண்மையில் விசாலமான 03 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு. (695, கடற்கரை வீதி, சங்கமம் கிராமம், திருக [more]
விற்பனைக்கு

ஏறாவூர், செங்கலடி, மட்டக்கிளப்பில் 7 பரப்பு ...

LKR 7,000,000
ஏறாவூர், செங்கலடி, மட்டக்கிளப்பில் 7 பரப்பு காணியுடன் இணைந்த வீடு விற்பனைக்கு. • KUK தேங்காய் பண்ணை 230 M தூரத்திலு [more]
ஏறாவூர், செங்கலடி, மட்டக்கிளப்பில் 7 பரப்பு காணியுடன் இணைந்த வீடு விற்பனைக்கு. • KUK தேங்காய் பண்ணை 230 M தூரத்திலு [more]
விற்பனைக்கு

இயற்கை வளம் செறிந்த மட்டக்களப்பில் கடற்கரைக்...

LKR 50,000,000
இயற்கை வளம் செறிந்த மட்டக்களப்பில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் பச்சைப்பசேலென காட்சியளிக்கும் அழகிய நிலம் விற்பனைக்கு (633 [more]
இயற்கை வளம் செறிந்த மட்டக்களப்பில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் பச்சைப்பசேலென காட்சியளிக்கும் அழகிய நிலம் விற்பனைக்கு (633 [more]

மட்டக்களப்பு பாசிக்குடாவில் காணி விற்பனைக்கு

LKR31,000,000
மட்டக்களப்பு பாசிக்குடாவில் காணி விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :- 04 ஏக்கர் ஹொட்டேலுக்கு அண்மையிலும் பாசிக்குடா பிர [more]
மட்டக்களப்பு பாசிக்குடாவில் காணி விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :- 04 ஏக்கர் ஹொட்டேலுக்கு அண்மையிலும் பாசிக்குடா பிர [more]

Land For sale in Batticaloa 

LKR2,400,000
Land For sale in Batticaloa Perch 20+20 perches (Total 40 perches)- Two separate deeds Deed land (nearly 40 years) [more]
Land For sale in Batticaloa Perch 20+20 perches (Total 40 perches)- Two separate deeds Deed land (nearly 40 years) [more]
remaxnorth

SHOP WITH HOUSE FOR SALE IN BATTICALOA

LKR 9,000,000
Shop with house for sale in Batticaloa Metropolitan area Land size: 3.82 perches It is located in the heart of the [more]
Shop with house for sale in Batticaloa Metropolitan area Land size: 3.82 perches It is located in the heart of the [more]

Poultry Farm for Sale in Pullumalai, Battica...

LKR 12,000,000
4.5 ACRE POULTRY FARM AND TEAK PLANTATION LAND FOR SALE IN PERIYAPULLUMALAI, BATTICALOA “2017’s Best farm in [more]
4.5 ACRE POULTRY FARM AND TEAK PLANTATION LAND FOR SALE IN PERIYAPULLUMALAI, BATTICALOA “2017’s Best farm in [more]

Two story House for sale in Batticaloa

LKR 25,000,000
Two story House for sale in Batticaloa Land size: 7.0 perches Building size : 1450 sqft Ground Floor have • One car [more]
Two story House for sale in Batticaloa Land size: 7.0 perches Building size : 1450 sqft Ground Floor have • One car [more]
53 1 450,00 ft2full info
விற்பனைக்கு

Land For Sale in Whiskey Point, Pottuvil Ura...

LKR 54,360,000
Land For Sale in Whiskey Point, Pottuvil Urani Land Size – 302 Perches The Land situated at Pottuvil whiskey point [more]
Land For Sale in Whiskey Point, Pottuvil Urani Land Size – 302 Perches The Land situated at Pottuvil whiskey point [more]

Compare Listings