மட்டக்களப்பு

Advanced Search
More Search Options
We found 0 results. View results
Advanced Search
More Search Options
we found 0 results

Properties listed in மட்டக்களப்பு

விற்பனைக்கு

ஊரணி பொத்துவிலில் 1 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு

LKR 19,200,000
ஊரணி பொத்துவிலில் 1 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு (18/A கனகர் கிராமம், ஊரணி பொத்துவில் ) சாலையுடன் கூடிய நிலம் குடியிருப் [more]
ஊரணி பொத்துவிலில் 1 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு (18/A கனகர் கிராமம், ஊரணி பொத்துவில் ) சாலையுடன் கூடிய நிலம் குடியிருப் [more]

பொத்துவில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் விசாலமான 0...

LKR 15,000,000
பொத்துவில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் விசாலமான 01 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு. (, சங்கமம் கிராமம், திருக்கோவில்) • சிறந்த சூ [more]
பொத்துவில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் விசாலமான 01 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு. (, சங்கமம் கிராமம், திருக்கோவில்) • சிறந்த சூ [more]

38/1, மட் டகளப்பு ரோசைரா வீதியில் காணி விற்ப...

LKR 14,875,000
38/1, மட் டகளப்பு ரோசைரா வீதியில் காணி விற்பனைக்கு நில அளவு: – 4.2 பரப்பு சிறந்த சூழல், அக்கம், குடியிருப்பு. [more]
38/1, மட் டகளப்பு ரோசைரா வீதியில் காணி விற்பனைக்கு நில அளவு: – 4.2 பரப்பு சிறந்த சூழல், அக்கம், குடியிருப்பு. [more]
விற்பனைக்கு

பொத்துவில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் விசாலமான 0...

LKR 30,000,000
பொத்துவில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் விசாலமான 03 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு. (695, கடற்கரை வீதி, சங்கமம் கிராமம், திருக்கோ [more]
பொத்துவில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் விசாலமான 03 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு. (695, கடற்கரை வீதி, சங்கமம் கிராமம், திருக்கோ [more]
விற்பனைக்கு

ஏறாவூர், செங்கலடி, மட்டக்கிளப்பில் 7 பரப்பு ...

LKR 7,000,000
ஏறாவூர், செங்கலடி, மட்டக்கிளப்பில் 7 பரப்பு காணியுடன் இணைந்த வீடு விற்பனைக்கு. • KUK தேங்காய் பண்ணை 230 M தூரத்திலு [more]
ஏறாவூர், செங்கலடி, மட்டக்கிளப்பில் 7 பரப்பு காணியுடன் இணைந்த வீடு விற்பனைக்கு. • KUK தேங்காய் பண்ணை 230 M தூரத்திலு [more]
விற்பனைக்கு

இயற்கை வளம் செறிந்த மட்டக்களப்பில் கடற்கரைக்...

LKR 50,000,000
இயற்கை வளம் செறிந்த மட்டக்களப்பில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் பச்சைப்பசேலென காட்சியளிக்கும் அழகிய நிலம் விற்பனைக்கு (633 [more]
இயற்கை வளம் செறிந்த மட்டக்களப்பில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் பச்சைப்பசேலென காட்சியளிக்கும் அழகிய நிலம் விற்பனைக்கு (633 [more]

கனகர் கிராமம் பொத்துவில் காணி விற்பனைக்கு

LKR 12,000,000
கனகர் கிராமம் பொத்துவில் காணி விற்பனைக்கு நில அளவு –   9.5பரப்பு சிறந்த சூழல், அக்கம், குடியிருப்பு வீடு கட்ட [more]
கனகர் கிராமம் பொத்துவில் காணி விற்பனைக்கு நில அளவு –   9.5பரப்பு சிறந்த சூழல், அக்கம், குடியிருப்பு வீடு கட்ட [more]

மட்டக்களப்பு பாசிக்குடாவில் காணி விற்பனைக்கு

LKR31,000,000
மட்டக்களப்பு பாசிக்குடாவில் காணி விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :- 04 ஏக்கர் ஹொட்டேலுக்கு அண்மையிலும் பாசிக்குடா பிர [more]
மட்டக்களப்பு பாசிக்குடாவில் காணி விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :- 04 ஏக்கர் ஹொட்டேலுக்கு அண்மையிலும் பாசிக்குடா பிர [more]

Land For sale in Batticaloa 

LKR2,400,000
Land For sale in Batticaloa Perch 20+20 perches (Total 40 perches)- Two separate deeds Deed land (nearly 40 years) [more]
Land For sale in Batticaloa Perch 20+20 perches (Total 40 perches)- Two separate deeds Deed land (nearly 40 years) [more]
remaxnorth

Compare Listings