கொழும்பு

Advanced Search
More Search Options
We found 0 results. View results
Advanced Search
More Search Options
we found 0 results

Properties listed in கொழும்பு

வாடகைக்கு

வணிக கட்டிடம் வாடகைக்கு

LKR 550,000
வணிக கட்டிடம் வாடகைக்கு (16வது ஒழுங்கை , கொழும்பு 03) மொத்தமாக 4 தளங்களை கொண்ட கட்டிடம் ஒவ்வொரு தளமும் 1250 சதுர அட [more]
வணிக கட்டிடம் வாடகைக்கு (16வது ஒழுங்கை , கொழும்பு 03) மொத்தமாக 4 தளங்களை கொண்ட கட்டிடம் ஒவ்வொரு தளமும் 1250 சதுர அட [more]
விற்பனைக்கு

Brand New Apartment for Sale in Wellawatte

LKR 25,000,000
Brand New Apartment for Sale in Wellawatte 2 Bed room 2 Attached bathroom Beautiful sea view Fitted pantry cupboard [more]
Brand New Apartment for Sale in Wellawatte 2 Bed room 2 Attached bathroom Beautiful sea view Fitted pantry cupboard [more]
22 1 200,00 ft2full info
விற்பனைக்கு

வத்தலவில் அழகான 2 மாடி  வீடு  விற்பனைக்கு

LKR 70,000,000
வத்தலவில் அழகான 2 மாடி  வீடு  விற்பனைக்கு, நில அளவு – 3.5 பரப்பு கீழ்  தளத்தில், சமையலறை உணவருந்தும் அறை படுக [more]
வத்தலவில் அழகான 2 மாடி  வீடு  விற்பனைக்கு, நில அளவு – 3.5 பரப்பு கீழ்  தளத்தில், சமையலறை உணவருந்தும் அறை படுக [more]
விற்பனைக்கு

Hotel Style, Quality & Comfort Apartmen...

LKR 20,750,000
● Total units 28 ● 10 Stories ● 2 Level Car park ● 7 Model with2&3 Bedroomsunit by the seaside #GeneralSpecific [more]
● Total units 28 ● 10 Stories ● 2 Level Car park ● 7 Model with2&3 Bedroomsunit by the seaside #GeneralSpecific [more]
32 750,00 ft2full info

Compare Listings