மன்னார்

Advanced Search
More Search Options
We found 0 results. View results
Advanced Search
More Search Options
we found 0 results

Properties listed in மன்னார்

விற்பனைக்கு

மன்னாரில் 2 மாடி வீடு விற்பனைக்கு

LKR 19,000,000
மன்னாரில் 2 மாடி வீடு விற்பனைக்கு நில அளவு –2 பரப்பு வீட்டின் சதுர அடி –1764 சதுர அடி சொத்து நன்கு பராம [more]
மன்னாரில் 2 மாடி வீடு விற்பனைக்கு நில அளவு –2 பரப்பு வீட்டின் சதுர அடி –1764 சதுர அடி சொத்து நன்கு பராம [more]
விற்பனைக்கு

தலைமன்னாரில் 08 பரப்பு காணியுடன் வீடு விற்பன...

LKR 5,000,000
தலைமன்னாரில் 08 பரப்பு காணியுடன் வீடு விற்பனைக்கு (FMCS Building Road, Talai Mannar Station, Mannar) • தலை மன்னார் [more]
தலைமன்னாரில் 08 பரப்பு காணியுடன் வீடு விற்பனைக்கு (FMCS Building Road, Talai Mannar Station, Mannar) • தலை மன்னார் [more]
விற்பனைக்கு

மன்னாரில் புத்தம் புதிய அழகிய மாடி வீடு விற்...

LKR 12,000,000
மன்னாரில் புத்தம் புதிய அழகிய மாடி வீடு விற்பனைக்கு { முருகன் கோவிலடி, கடற்கரை வீதி, கீரி மன்னார். } இவ் வீடானது மி [more]
மன்னாரில் புத்தம் புதிய அழகிய மாடி வீடு விற்பனைக்கு { முருகன் கோவிலடி, கடற்கரை வீதி, கீரி மன்னார். } இவ் வீடானது மி [more]
விற்பனைக்கு

மன்னாரில் மிகவும் அழகான வீடு விற்பனைக்கு

LKR 16,500,000
மன்னாரில் மிகவும் அழகான வீடு விற்பனைக்கு [தாழ்வுப்பாடு மன்னார் வீதி ] மொத்த நிலப்பரப்பு :- 22 Perch இவ் வீட்டில் 04 [more]
மன்னாரில் மிகவும் அழகான வீடு விற்பனைக்கு [தாழ்வுப்பாடு மன்னார் வீதி ] மொத்த நிலப்பரப்பு :- 22 Perch இவ் வீட்டில் 04 [more]

Compare Listings