திருகோணமலை

Advanced Search
More Search Options
We found 0 results. View results
Advanced Search
More Search Options
we found 0 results

Properties listed in திருகோணமலை

விற்பனைக்கு

திருகோணமலை நிலாவெளியில் பிரபலமான கண்கவர் உல்...

LKR 140,000,000
திருகோணமலை நிலாவெளியில் பிரபலமான கண்கவர் உல்லாச விருந்தினர் மாளிகை விற்பனைக்கு. (Palmera Eco Resorts ) (824 , கோபால [more]
திருகோணமலை நிலாவெளியில் பிரபலமான கண்கவர் உல்லாச விருந்தினர் மாளிகை விற்பனைக்கு. (Palmera Eco Resorts ) (824 , கோபால [more]
விற்பனைக்கு

இயற்கை எழில் கொஞ்சும் திருகோணமலை NC வீதி ஜமா...

LKR 45,000,000
இயற்கை எழில் கொஞ்சும் திருகோணமலை NC வீதி ஜமாலியாவில் காணி விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :- 15 பரப்பு இவ் நிலமானது, [more]
இயற்கை எழில் கொஞ்சும் திருகோணமலை NC வீதி ஜமாலியாவில் காணி விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :- 15 பரப்பு இவ் நிலமானது, [more]
விற்பனைக்கு

புளியங்குளம் வரோதயநகர் திருகோணமலையில் வீட்டு...

LKR 2,000,000
புளியங்குளம் வரோதயநகர் திருகோணமலையில் வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :- 3/4 பரப்பு இவ் வீட்டி [more]
புளியங்குளம் வரோதயநகர் திருகோணமலையில் வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :- 3/4 பரப்பு இவ் வீட்டி [more]
விற்பனைக்கு

திருகோணமலையில் காணியுடன் அழகிய வீடு விற்பனைக...

LKR 17,000,000
திருகோணமலையில் காணியுடன் அழகிய வீடு விற்பனைக்கு மொத்த நில அளவு:-  32 பேர்ச் வீட்டின் அளவு:- 1800 சதுர அடி இந்த வீட் [more]
திருகோணமலையில் காணியுடன் அழகிய வீடு விற்பனைக்கு மொத்த நில அளவு:-  32 பேர்ச் வீட்டின் அளவு:- 1800 சதுர அடி இந்த வீட் [more]
remaxnorth
விற்கப்பட்டு விட்டது
sold

House for sale in Trincomalee

LKR7,500,000
House located in very close to Trincomalee town and Near the famous high schools # Land size 4.5 perches # 3 Bed ro [more]
House located in very close to Trincomalee town and Near the famous high schools # Land size 4.5 perches # 3 Bed ro [more]
31 1 200,00 ft2full info
remaxnorth
விற்பனைக்கு

உப்புவெளி திருகோணமலையில் வீட்டுடன் சேர்ந்த க...

LKR 110,000,000
உப்புவெளி திருகோணமலையில் வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பனைக்கு   மொத்த நிலப்பரப்பு :- 16 பரப்பு   இவ் வீட்டில்  03 அற [more]
உப்புவெளி திருகோணமலையில் வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பனைக்கு   மொத்த நிலப்பரப்பு :- 16 பரப்பு   இவ் வீட்டில்  03 அற [more]
விற்பனைக்கு

திருகோணமலையில் வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பன...

LKR 28,000,000
திருகோணமலையில் வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பனைக்கு { No 295A/1, Court Road Trincomalee } மொத்த நிலப்பரப்பு :- 01 பரப [more]
திருகோணமலையில் வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பனைக்கு { No 295A/1, Court Road Trincomalee } மொத்த நிலப்பரப்பு :- 01 பரப [more]

உப்புவெளி முருகபுரியில் பகுதியாக கட்டப்பட்ட ...

LKR 11,000,000
உப்புவெளி முருகபுரியில் பகுதியாக கட்டப்பட்ட வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :- 1 பரப்பு 1குழி [more]
உப்புவெளி முருகபுரியில் பகுதியாக கட்டப்பட்ட வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :- 1 பரப்பு 1குழி [more]
விற்பனைக்கு

Brand new Hotel for sale in Trincomalee

LKR110,000,000
*Beautiful hotel with 24 rooms completed *5 more rooms are under construction *Large space for swimming pool *Vehic [more]
*Beautiful hotel with 24 rooms completed *5 more rooms are under construction *Large space for swimming pool *Vehic [more]
2924 11 000,00 ft2full info
remaxnorth

Compare Listings