திருகோணமலை

Advanced Search
More Search Options
We found 0 results. View results
Advanced Search
More Search Options
we found 0 results

Properties listed in திருகோணமலை

விற்கப்பட்டு விட்டது
sold

House for sale in Trincomalee

LKR7,500,000
House located in very close to Trincomalee town and Near the famous high schools # Land size 4.5 perches # 3 Bed ro [more]
House located in very close to Trincomalee town and Near the famous high schools # Land size 4.5 perches # 3 Bed ro [more]
31 1 200,00 ft2full info
remaxnorth
விற்பனைக்கு

புளியங்குளம் வரோதயநகர் திருகோணமலையில் வீட்டு...

LKR 2,000,000
புளியங்குளம் வரோதயநகர் திருகோணமலையில் வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :- 3/4 பரப்பு இவ் வீட்டி [more]
புளியங்குளம் வரோதயநகர் திருகோணமலையில் வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :- 3/4 பரப்பு இவ் வீட்டி [more]
விற்பனைக்கு

உப்புவெளி திருகோணமலையில் வீட்டுடன் சேர்ந்த க...

LKR 110,000,000
உப்புவெளி திருகோணமலையில் வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பனைக்கு   மொத்த நிலப்பரப்பு :- 16 பரப்பு   இவ் வீட்டில்  03 அற [more]
உப்புவெளி திருகோணமலையில் வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பனைக்கு   மொத்த நிலப்பரப்பு :- 16 பரப்பு   இவ் வீட்டில்  03 அற [more]
விற்பனைக்கு

திருகோணமலையில் வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பன...

LKR 28,000,000
திருகோணமலையில் வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பனைக்கு { No 295A/1, Court Road Trincomalee } மொத்த நிலப்பரப்பு :- 01 பரப [more]
திருகோணமலையில் வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பனைக்கு { No 295A/1, Court Road Trincomalee } மொத்த நிலப்பரப்பு :- 01 பரப [more]

உப்புவெளி முருகபுரியில் கட்டப்பட்டு இடைநிறுத...

LKR 13,600,000
உப்புவெளி முருகபுரியில் கட்டப்பட்டு இடைநிறுத்தப்பட்ட வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :- 1 ½ பர [more]
உப்புவெளி முருகபுரியில் கட்டப்பட்டு இடைநிறுத்தப்பட்ட வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :- 1 ½ பர [more]

Land with House for sale in Trincomalee

LKR 18,500,000
Total land size 32 perch. This house constructed in 6.6 perch (1800 sq.ft) from whole land size. This house consist [more]
Total land size 32 perch. This house constructed in 6.6 perch (1800 sq.ft) from whole land size. This house consist [more]
விற்பனைக்கு

Brand new Hotel for sale in Trincomalee

LKR110,000,000
*Beautiful hotel with 24 rooms completed *5 more rooms are under construction *Large space for swimming pool *Vehic [more]
*Beautiful hotel with 24 rooms completed *5 more rooms are under construction *Large space for swimming pool *Vehic [more]
2924 11 000,00 ft2full info
remaxnorth
விற்பனைக்கு

Guest House for sale in Trincomalee

LKR25,000,000
Family inn Hotel & easily convertible for other purpose as well. Total SQFT 2,728 + It will be a great investme [more]
Family inn Hotel & easily convertible for other purpose as well. Total SQFT 2,728 + It will be a great investme [more]
33 2,00 ft2full info
remaxnorth
விற்கப்பட்டு விட்டது
sold

House with land for sale in Trincomalee

LKR 4300,000
House with land for sale in Trincomalee, kumpurupiddy 3 Bed Rooms 1 Bath Room Hall Kitchen Land size 80 perches Thi [more]
House with land for sale in Trincomalee, kumpurupiddy 3 Bed Rooms 1 Bath Room Hall Kitchen Land size 80 perches Thi [more]
3 1 200,00 ft2full info
remaxnorth

Compare Listings