யாழ்ப்பாணம்

Advanced Search
More Search Options
We found 0 results. View results
Advanced Search
More Search Options
we found 0 results

Properties listed in யாழ்ப்பாணம்

விற்கப்பட்டு விட்டது

வைத்தியசாலை  சந்திக்கு மிக அருகில் 1ம் குறுக...

LKR 70,000,000
வைத்தியசாலை  சந்திக்கு மிக அருகில் 1ம் குறுக்கு தெருவில்  காணி விற்பனைக்கு உண்டு.   நில அளவு –2 பரப்பு.   [more]
வைத்தியசாலை  சந்திக்கு மிக அருகில் 1ம் குறுக்கு தெருவில்  காணி விற்பனைக்கு உண்டு.   நில அளவு –2 பரப்பு.   [more]
விற்கப்பட்டு விட்டது
sold

கன்னாதிட்டி வீதி, யாழ்ப்பாணத்தில் கடை விற்பன...

LKR 13,000,000
கன்னாதிட்டி வீதி, யாழ்ப்பாணத்தில் கடை விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :- ½ பரப்பு கடை  நீளம் :- 90அடி  அகலம் :- 12அ [more]
கன்னாதிட்டி வீதி, யாழ்ப்பாணத்தில் கடை விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :- ½ பரப்பு கடை  நீளம் :- 90அடி  அகலம் :- 12அ [more]
1,00 ft2full info
விற்கப்பட்டு விட்டது
sold

கல்வயல் சாவகச்சேரியில் காணியுடன் சேர்ந்த வீட...

LKR 4,000,000
கல்வயல் சாவகச்சேரியில் காணியுடன் சேர்ந்த வீடு விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :-10 பரப்பு இவ் வீடு கட்டுமானத்தின் கீழ [more]
கல்வயல் சாவகச்சேரியில் காணியுடன் சேர்ந்த வீடு விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :-10 பரப்பு இவ் வீடு கட்டுமானத்தின் கீழ [more]
விற்கப்பட்டு விட்டது
sold

House for sale in Ilavalai, Jaffna

LKR 6,000,000
House for sale in Ilavalai, Jaffna 4 Large Bed rooms 2 Bathrooms Total Land size 25 Perches Land suitable for Comme [more]
House for sale in Ilavalai, Jaffna 4 Large Bed rooms 2 Bathrooms Total Land size 25 Perches Land suitable for Comme [more]
42 2 400,00 ft2full info
remaxnorth
விற்கப்பட்டு விட்டது

House for sale in Manipay

LKR6,500,000
1st Lane ,Ponnalai road (near Karainagar road ) Land size – 25 perch House with 4 bedroom Hall Kitchen Bathroom 1.5 [more]
1st Lane ,Ponnalai road (near Karainagar road ) Land size – 25 perch House with 4 bedroom Hall Kitchen Bathroom 1.5 [more]
41 2 400,00 ft2full info
remaxnorth

யாழ்ப்பாணத்தில் பழைய வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி ...

LKR 20,000,000
யாழ்ப்பாணத்தில் பழைய வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :- 02 பரப்பு Gnams Hottel அருகில் அமைந்து [more]
யாழ்ப்பாணத்தில் பழைய வீட்டுடன் சேர்ந்த காணி விற்பனைக்கு மொத்த நிலப்பரப்பு :- 02 பரப்பு Gnams Hottel அருகில் அமைந்து [more]
விற்கப்பட்டு விட்டது

House with Brand new Guest House for Sale in...

LKR28,000,000
House with Brand new Guest House for Sale in Nallur Land Size – 28 Perches (2.8 Parappu) House with • 3 Rooms [more]
House with Brand new Guest House for Sale in Nallur Land Size – 28 Perches (2.8 Parappu) House with • 3 Rooms [more]
remaxnorth
விற்கப்பட்டு விட்டது
sold

யாழ்ப்பாணம் சங்கிலியன் வீதியில் வீடு விற்பனை...

LKR 17, 500,000
யாழ்ப்பாணம் சங்கிலியன் வீதியில் வீடு விற்பனைக்கு, நில அளவு – 1.5 பரப்பு வீட்டின் அளவு – 1423 சதுரடி இவ் [more]
யாழ்ப்பாணம் சங்கிலியன் வீதியில் வீடு விற்பனைக்கு, நில அளவு – 1.5 பரப்பு வீட்டின் அளவு – 1423 சதுரடி இவ் [more]
31 1 423,00 ft2full info

Compare Listings