மட்டக்களப்பு

Advanced Search
More Search Options
We found 0 results. View results
Advanced Search
More Search Options
we found 0 results

Properties listed in மட்டக்களப்பு

விற்பனைக்கு

உலகின் பிரபல்யமான மீன்பாடும் மட்டக்களப்பில் ...

LKR 280,000,000
உலகின் பிரபல்யமான மீன்பாடும் மட்டக்களப்பில் உல்லாச விருந்தினர் மாளிகை & பார் விற்பனைக்கு (இல 65, பொன்னர் சாலை ந [more]
உலகின் பிரபல்யமான மீன்பாடும் மட்டக்களப்பில் உல்லாச விருந்தினர் மாளிகை & பார் விற்பனைக்கு (இல 65, பொன்னர் சாலை ந [more]
விற்பனைக்கு

பொத்துவில் கோமாரியில் வணிக காணி விற்பனைக்கு

LKR 6,350,000
பொத்துவில் கோமாரியில் வணிக காணி விற்பனைக்கு நில அளவு – 12 பரப்பு சாலையோரமாக அமைந்துள்ளது. மிகவும் பிரபலமான மற [more]
பொத்துவில் கோமாரியில் வணிக காணி விற்பனைக்கு நில அளவு – 12 பரப்பு சாலையோரமாக அமைந்துள்ளது. மிகவும் பிரபலமான மற [more]
விற்பனைக்கு

ஊரணி விஸ்கி பாயிண்டில் காணி விற்பனைக்கு

LKR 40,000,000
ஊரணி விஸ்கி பாயிண்டில் காணி விற்பனைக்கு நில அளவு – 50 பரப்பு நல்ல அக்கம் கொண்ட நல்ல சூழல் சொத்து முறையாக பராம [more]
ஊரணி விஸ்கி பாயிண்டில் காணி விற்பனைக்கு நில அளவு – 50 பரப்பு நல்ல அக்கம் கொண்ட நல்ல சூழல் சொத்து முறையாக பராம [more]
விற்பனைக்கு

ஊரணி பொத்துவிலில் 1 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு

LKR 19,200,000
ஊரணி பொத்துவிலில் 1 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு (18/A கனகர் கிராமம், ஊரணி பொத்துவில் ) சாலையுடன் கூடிய நிலம் குடியிருப் [more]
ஊரணி பொத்துவிலில் 1 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு (18/A கனகர் கிராமம், ஊரணி பொத்துவில் ) சாலையுடன் கூடிய நிலம் குடியிருப் [more]

பொத்துவில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் விசாலமான 0...

LKR 15,000,000
பொத்துவில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் விசாலமான 01 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு. (, சங்கமம் கிராமம், திருக்கோவில்) • சிறந்த சூ [more]
பொத்துவில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் விசாலமான 01 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு. (, சங்கமம் கிராமம், திருக்கோவில்) • சிறந்த சூ [more]

38/1, மட் டகளப்பு ரோசைரா வீதியில் காணி விற்ப...

LKR 14,875,000
38/1, மட் டகளப்பு ரோசைரா வீதியில் காணி விற்பனைக்கு நில அளவு: – 4.2 பரப்பு சிறந்த சூழல், அக்கம், குடியிருப்பு. [more]
38/1, மட் டகளப்பு ரோசைரா வீதியில் காணி விற்பனைக்கு நில அளவு: – 4.2 பரப்பு சிறந்த சூழல், அக்கம், குடியிருப்பு. [more]
விற்பனைக்கு

பொத்துவில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் விசாலமான 0...

LKR 30,000,000
பொத்துவில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் விசாலமான 03 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு. (695, கடற்கரை வீதி, சங்கமம் கிராமம், திருக்கோ [more]
பொத்துவில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் விசாலமான 03 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு. (695, கடற்கரை வீதி, சங்கமம் கிராமம், திருக்கோ [more]
விற்பனைக்கு

ஏறாவூர், செங்கலடி, மட்டக்கிளப்பில் 7 பரப்பு ...

LKR 7,000,000
ஏறாவூர், செங்கலடி, மட்டக்கிளப்பில் 7 பரப்பு காணியுடன் இணைந்த வீடு விற்பனைக்கு. • KUK தேங்காய் பண்ணை 230 M தூரத்திலு [more]
ஏறாவூர், செங்கலடி, மட்டக்கிளப்பில் 7 பரப்பு காணியுடன் இணைந்த வீடு விற்பனைக்கு. • KUK தேங்காய் பண்ணை 230 M தூரத்திலு [more]
விற்பனைக்கு

இயற்கை வளம் செறிந்த மட்டக்களப்பில் கடற்கரைக்...

LKR 50,000,000
இயற்கை வளம் செறிந்த மட்டக்களப்பில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் பச்சைப்பசேலென காட்சியளிக்கும் அழகிய நிலம் விற்பனைக்கு (633 [more]
இயற்கை வளம் செறிந்த மட்டக்களப்பில் கடற்கரைக்கு அண்மையில் பச்சைப்பசேலென காட்சியளிக்கும் அழகிய நிலம் விற்பனைக்கு (633 [more]

Compare Listings