காங்கேசன்துறை

Advanced Search
More Search Options
We found 0 results. View results
Advanced Search
More Search Options
we found 0 results

Properties listed in காங்கேசன்துறை

விற்கப்பட்டு விட்டது

காங்கேசன்துறை பிரதான வீதியில் காணி (பருத்தித...

LKR 12,000,000
காங்கேசன்துறை பிரதான வீதியில் காணி (பருத்திதுறை வீதி) விற்பனைக்கு 👇. 🎯நில அளவு – 2 பரப்பு, 6 குளியும் இக் காணியில் [more]
காங்கேசன்துறை பிரதான வீதியில் காணி (பருத்திதுறை வீதி) விற்பனைக்கு 👇. 🎯நில அளவு – 2 பரப்பு, 6 குளியும் இக் காணியில் [more]
விற்கப்பட்டு விட்டது
sold

தெல்லிப்பளையில் காணி  விற்பனைக்கு,

LKR 1,300,000
தெல்லிப்பளையில் காணி  விற்பனைக்கு, நில அளவு – 04 பரப்பு சதுர வடிவ நிலம் அமைவிடமானது, கே.கே.எஸ் வீதியில் இருந் [more]
தெல்லிப்பளையில் காணி  விற்பனைக்கு, நில அளவு – 04 பரப்பு சதுர வடிவ நிலம் அமைவிடமானது, கே.கே.எஸ் வீதியில் இருந் [more]

Compare Listings